UDĚLÁME VÁM Z TOHO HOLUBNÍK

CO NABÍZÍME?

Koncepční řešení pomocí regulačních holubníků pro celé město od prvotní fáze až po servis holubníků.

Spolupracujeme s městy, jednotlivými městskými částmi, obcemi a také se soukromníky.

Ať už máte zájem začít jedním nebo více holubníky, je třeba postupovat podle určité metodiky.

Přípravu projektu nepodceňujeme. Celý proces je rozdělen do několika fází. Pro každou z nich máme připraven nabídkový list, který upravíme na míru vašim potřebám a požadavkům.

FÁZE PŘI ZŘIZOVÁNÍ HOLUBNÍKŮ VE MĚSTĚ:

1. FÁZE - ,,Přípravná”

Konzultace + monitoring 

2. FÁZE - ,,Realizační”

Projekt + realizace


3. FÁZE - ,,Udržovací”

Servis + statistiky + marketing

Balíčky služeb pro 1. fázi

Naše doporučení: balíček MIDDLE obsahuje vše potřebné k odstartování projektu.

BASIC 

Basic balíček zahrnuje základní plán pro zřízení holubníků ve městě. Tento typ balíčku se hodí primárně pro malá města a obce, kde je výskyt holubů spíše ojedinělý a není třeba jej řešit plošně. V tomto balíčku není zahrnuta interaktivní mapa s výskytem holubích hejn. 

Součástí BASIC balíčku je:

 • - Osobní konzultace a dále konzultace online a telefonicky dle potřeby
 • - Vytipování míst pro jeden až dva holubníky   
 • - Studie v podobě dokumentu PDF zahrnující popis konkrétních míst 

a fotografie

 • - Návrh na vhodný typ holubníku

MIDDLE

Middle balíček obsahuje vše, co je třeba zahrnout do plánu pro město, 

ve kterém se lidé potýkají s velkým množstvím holubů. Město rozdělíme 

na nejpostiženější oblasti a oblasti, ve kterých se holubi nezdržují. Následně proběhne důkladný průzkum v oblastech, které jsou pro holuby přirozeně atraktivní. 


Součástí průzkumu je sestavení týmu pozorovatelů v dané oblasti. Naši pozorovatelé pořídí během průzkumu fotografie a písemný záznam z konkrétních míst - obojí je zaznačeno do interaktivní mapy.


Kromě monitoringu a vytipování míst pro holubníky vám poskytneme interaktivní mapu včetně zaznačených oblastí s největším výskytem holubích hejn. Najdete zde ikonky holubů (holubí hotspoty) a po rozkliknutí uvidíte u každého také fotografie z dané oblasti a popis. Tipy na umístění holubníků zaznačíme pomocí ,,domečků”.

Součástí MIDDLE balíčku je:

 • - Konzultace podle potřeby
 • - Pozorování holubích hejn + jejich záznam do mapy
 • - Vytipování míst pro holubníky ve všech dotčených oblastech 
 • - Studie v podobě dokumentu PDF 
 • - Výstup v podobě interaktivní mapy se zaznačenými holubími hotspoty a místy pro holubníky 
 • - Prezentace výsledné studie 

SUPER+

Super+ balíček poskytuje kompletní monitoring zahrnující výstup v podobě dokumentu ve formátu PDF a detailní interaktivní mapu celého města. Součástí tohoto balíčku jsou všechny výstupy balíčku MIDDLE, ale monitoring je detailnější a zahrnuje rozlehlejší oblasti (lokality se rozdělují podle výskytu holubů až během samotného průzkumu). 

V mapě naleznete tipy na vhodné lokality k umístění holubníků, holubí hotspoty včetně velikosti hejn (do 20, od 20 do 50, od 50 do 100 a 100 a více jedinců) a fotografie s popisy těchto míst. 

Součástí SUPER+ balíčku je:

 • - Konzultace podle potřeby
 • - Detailní monitoring a určení velikosti hejn
 • - Vytipování míst pro holubníky ve všech dotčených lokalitách
 • - Studie v podobě dokumentu PDF
 • - Výstup v podobě interaktivní mapy se zaznačenými holubími hotspoty včetně velikosti hejn a místy pro holubníky
 • - Osobní prezentace výsledné studie

Interaktivní mapa

V naší interaktivní mapě naleznete přehledně zaznačena místa, kde se holubi nejvíce zdržují neboli hotspoty.

U každého hotspotu označeného ikonkou holuba po jeho rozkliknutí naleznete fotografie daného místa a holubů a také jeho popis.

Do mapy pomocí symbolů ,,domečků" přidáváme tipy na nejvhodnější umístění holubníků.

ukázka interaktivní mapy

Balíčky služeb pro 2. fázi

BASIC

Realizaci včetně instalace kamerového systému si zajišťujete sami. 

V rámci našich služeb Vám poskytujeme konzultace, po celou dobu jsme na příjmu a dohlížíme na výstavbu. Námi pověřená a proškolená osoba se dostavuje jednou týdně do holubníku. 

Součástí balíčku je jednoduchý projekt, který vypracuje architektka (nákres prostoru, rozmístění polic a návrh na vhodné materiály). 

MIDDLE

Realizaci zajišťujeme my. Instalaci kamerového systému si zajistíte vy sami. Poskytujeme pravidelné konzultace.


V případě maringotky zajistíme výrobu a dopravu na stanovené místo. Hotovou maringotku dodáme nejdéle do 3 měsíců od podpisu smlouvy. 


Ve spolupráci s architektkou připravíme projekt, který bude zahrnovat nákres prostoru, rozmístění polic a návrh na vhodné materiály.


SUPER+

Realizaci včetně kamerového systému zajišťujeme my. Poskytujeme nonstop poradenství. Komunikujeme s příslušnými úřady a zajistíme všechny potřebné dokumenty ke schválení holubníku. 

V případě maringotky zajistíme výrobu a dopravu na stanovené místo. Hotovou maringotku dodáme nejdéle do 3 měsíců od podpisu smlouvy. 

Ve spolupráci s architektkou připravíme projekt, který bude zahrnovat nákres prostoru, rozmístění polic a návrh na vhodné materiály. V případě, že to situace vyžaduje, zajistíme autorizační razítko a vyřídíme záležitosti s památkáři a příslušnými úřady.

Balíčky služeb pro 3. fázi

SERVIS BASIC

Pracovníky si zajistíte vy sami včetně veterinárních služeb a dále také nákupu krmných směsí, gritu a čisticích a dezinfekčních prostředků.

V rámci našich služeb poskytneme řád holubníku a dohlížíme na jeho plynulý chod.

Poskytujeme konzultace a vedeme statistiky, které pravidelně vyhodnocujeme. Děláme osvětu, staráme se o marketing, mediální zájem a sociální sítě. 

SERVIS MIDDLE

Zajistíme proškolené pracovníky na servis. Dodáme krmné směsi, grit a potřebné čisticí a dezinfekční prostředky. Veterinární služby si zajišťujete sami.

V rámci našich služeb poskytneme řád holubníku a dohlížíme na jeho plynulý chod.

Zapisujeme každé vyměněné vejce a vedeme statistiky, které pravidelně vyhodnocujeme. 

Děláme osvětu, staráme se o marketing, mediální zájem a sociální sítě.


SERVIS SUPER+

Zajistíme proškolené pracovníky na servis, dohled veterináře a nákup krmných směsí, gritu a čisticích a dezinfekčních prostředků.

Zapisujeme každé vyměněné vejce a vedeme statistiky, které pravidelně vyhodnocujeme. K zápisům máte v průběhu neomezený přístup, poskytneme výstupy v online podobě. 

Děláme osvětu, staráme se o marketing, mediální zájem a sociální sítě. Pro veřejnost máme zřízenou linku, na kterou mohou lidé volat s dotazy ohledně holubníku. 

MÁTE ZÁJEM O HOLUBNÍK?

Kontaktujte nás a my se s vámi nezávazně pobavíme o možnostech spolupráce.

KONTAKT