NAŠE VIZE

VIZE JE ZÁKLAD

Udává směr a je zásadním aspektem jakéhokoliv úspěšného projektu.

Vzbuzuje lehký dojem nedosažitelnosti, ale zároveň táhne tým kupředu stejně jako spřežení táhne naložený vůz.

Cesta podnikání a především prosazování nových myšlenek a postupů je jako kopec, místy velmi příkrý, který zdolají jen ti kteří mají jasnou vizi, která je vytáhne až nahoru.


Co je tedy naší VIZÍ?


  • Vybudovat síť holubníků pro celou ČR, jak půdních - jednoduchých a praktických, tak věžových, které budou tvořit také moderní a dekorativní prvek ve veřejném prostranství.

  • Zlepšit postavení holuba v rámci legislativy. Udělat téma ,,HOLUBI“ atraktivním.

  • Spolupracovat s organizacemi, které se věnují různým prospěšným činnostem (charita).
  • Šířit zábavnou formou osvětu mezi děti, dělat programy ve školkách a školách, organizovat akce.
  • Pořádat pravidelné komentované exkurze do holubníků a informovat veřejnost. 

Chcete se podílet na vzniku holubníků také

ve vašem městě?

Staňte se součástí našeho týmu. Vše vám vysvětlíme a poskytneme potřebné materiály. Ozvěte se nám!

KONTAKT